Selecteer een pagina

Onze Meerwaarde

Pro Clean System

Het Pro Clean System stelt ons in staat om onze opdrachtgevers gedetailleerd inzage te geven in de totstandkoming van calculatie en werkbestek. Uitvoerders en opdrachtgevers houden, met name waar het periodiek werk betreft, voortdurend inzage in de voortgang van de uitvoering. Op grotere locaties kunnen veelal efficiencyslagen worden gemaakt door af te wijken van traditionele werkprogramma’s en taakverdelingen. Om de prestatienorm positief te kunnen beïnvloeden dient eerst de werkelijke schoonmaakbehoefte te worden bepaald.

 

Op basis van een gedetailleerde uitvoeringsplanning gaan onze schoonmakers geheel zelfstandig te werk. Wij streven hierbij naar de inzet van vaste medewerkers die weten wat er van hen wordt verwacht. Middels een logboek wordt de communicatie tussen onze opdrachtgevers en het uitvoerend personeel onderhouden.